Polityka prywatności


Polityka prywatności serwisu www.ogrodowevademecum.pl


Informacje ogólne


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich
z usług sklepu internetowego www.ogrodowevademecum.pl poprzez serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma SEPTEM Daniel
Kuczewski z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Grzybowa 37, 21-500 Biała Podl. NIP
5372591589 REGON 367961778.
3. Dane osobowe zbierane przez SEPTEM Daniel Kuczewski za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Jakie są przetwarzane i w jaki sposób
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu
realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
(a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
(b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego. Brak podania niezbędnych informacji w formularzu zamówienia,
uniemożliwi Klientowi złożenie i realizację zamówienia.
5. W trakcie korzystania z serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak
adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego.
Ponadto dane o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć klienci oraz
innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
Komu udostępniane są dane
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta serwis
www.ogrodowevademecum.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Należą do
nich:
(a) dostawcy świadczący usługę hostingu,
(b) dostawcy płatności
(c) usługi księgowe i prawne,
(d) systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,
(e) doradcy,
(f) firmy kurierskie,
(g) osoby współpracujące z serwisem na podstawie umów cywilnoprawnych,
wspierające bieżącą działalność sklepu
2. Dane przekazywane są również organom publicznym w zakresie, w jakim
Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
Uprawnienia osób których dane dotyczą
1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania
swoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
przetwarzanie, dokonywane przez serwis zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
2. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem serwis może świadczyć jedynie za zgodą.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje:
(a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania
dotyczących Klienta danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.
Polityka plików “cookies”
1. Serwis korzysta z tzw. plików cookies. Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane
informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu
Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu
Internetowego.
2. Korzystając z funkcji przeglądarki Klient ma prawo usunąć pliki cookies, a także
blokować ich wykorzystanie w przyszłości.
3. Ciasteczka służą zapamiętaniu informacji o sesji oraz dostosowaniu zawartości
serwisu do preferencji Klienta; pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu
Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki cookies są
wykorzystywane również w celach statystycznych i marketingowych.
4. Odpowiednie wskazówki dotyczące zarządzania plikami cookies Klient znajdzie w
pliku pomocy przeglądarki, z której korzysta.
Zmiany Polityki prywatności
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na
które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w
zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O
wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
przez serwis ogrodowevademecum.pl Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
3. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT