Jak poprawić jakość gleby

Ziemia gliniasta

Aby poprawić jakoś ziemi gliniastej dodajemy kompost lub obornik zmieszany z piaskiem w proporcji dwa do jednego. Może być także mieszanka torfu i piasku. Rozkładamy je 10 cm warstwa, następnie mieszamy je z podłożem.

Wysiewamy rośliny na zielony nawóz. Robimy to wiosną lub jesienią. Tuż przed kwitnieniem ścinamy i płytko mieszamy z ziemią/ przekopujemy. Po jakimś czasie zielona masa ulega rozkładowi i powstaje próchnica.

Wykonujemy studnię chłonną lub sadzawkę. Dół lub zagłębienie kopiemy w najniższym miejscu działki. Studnię chłonną wypełniamy tłuczniem lub grubym żwirem. Sadzawkę obsadzamy roślinnością wodną.

Ziemia piaszczysta

Wzbogacamy w pruchnicę. Dodajemy kompostu wiosną i jesienią lub obornik jesienią. To poprawia plastyczność gleby i umożliwi zatrzymanie wody. Zwiększy się też ilość substancji odżywczych potrzebnych do wegetacji roślin.

Siejemy rośliny na zielony nawóz, na przykład łubin, mieszankę peluszki i wyki, serdelem. Tuż przed kwitnieniem mieszamy je z płytką i wierzchnią warstwą gleby.